Om / about

Vem är David Meldrum, och varför startade han kroki i sitt eget vardagsrum hösten 2017?

Anledningen till att jag startade Meldrum Kroki var att jag var missnöjd med de klasser som finns i Stockholm. Istället för att stöna och klaga över det, startade jag min egen kroki hösten 2017. Jag försöker bara ha de bästa konstmodeller, den bästa belysningen och fantastisk fika. Att det finns en vänlig atmosfär är också mycket viktigt. Sedan utbrottet av Corona-viruset 2020 erbjuder jag en livestreaming av sessionerna.

Jag har arbetat som artist på heltid sedan 2018. Jag föddes i Dundalk, Irland, och tillbringade mina tonår i Dublin. 1985 flyttade jag till London och bodde där i fem år. Sedan 1990 har jag bott i Sverige och är därför svensk medborgare. Jag är både medlem i den Nordiska Akvarellsällskapet och “The Water Color Society of Ireland”.

Meldrum Kroki started in my living room.

Det suddiga fotografiet togs torsdagen den 25:e januari 2018. Klockan var ‏‎19:59:27 enligt informationen som fanns i bilden.

The blurry photograph was taken on Thursday ‎the 25th of ‎January, ‎2018. The time was ‏‎19:59:27 according to the information contained in the Jpeg.

Who is David Meldrum, and why did he start a life drawing class in his living room back in 2017?

The reason i started meldrum Kroki was because I was unhappy with the classes that were on offer in Stockholm. Rather than moan and groan about it I started my own life drawing sessions back in 2017. I try to have only the best models, the best lighting and great fika (a coffee break with biscuits). Having a friendly atmosphere is also very important. Since the outbreak of the Corona virus back in 2020 I offer a live streaming of the sessions.

I have been working as a full-time artist since 2018. I was born in Dundalk, Ireland, I spent my teenage years in Dublin. In 1985 I moved to London for 5 years. Since 1990 I have lived in Sweden. I am a Swedish citizen. I am both a member of The Nordic Watercolour Society and The Water Colour Society of Ireland.